TRY - Türk Lirası
EUR
20,239
USD
18,832
GBP
22,768
CNY
2,776
8 Şubat 2023, Çarşamba

YAZAR

Yiğit Köymen

Goldensheaf hayvancılık ve yem sanayi. Dış ticaret ve finanstan sorumlu CFO görevini yürüten, Dr. Capital Management Holding (Stutgart-Almanya) Türkiye Temsilciliği yapan, Dış Ekonomik İlişkiler, Terör, Organize Suçlar, E-devlet üzerinde çeşitli çalışmaları olan yazarımız.
0 İÇERİK

David Harvey Asi Şehirler-2

Bu oldukça uzun yazı dizisinde okuduğum bir kitabın (David Harvey Asi Şehirler-2) tarafımca hazırlanan bir özetini paylaşmak istedim. Dördüncü Bölüm Rant Sanatı Bilinçli bir topluma lokomotif olacak...

David Harvey Asi Şehirler-1

Bu oldukça uzun yazı dizisinde okuduğum bir kitabın (David Harvey Asi Şehirler-1) tarafımca hazırlanan bir özetini paylaşmak istedim, . Arada özetin dışına çıkarak günümüzden...

Bankacılıkta mevduat yapısı ve faiz oranlarının oluşumu

Öncelikle, Bankacılıkta mevduat yapısı ve faiz oranlarının oluşumu konusuyla ilgili olarak iki yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi, Likidite Tercihi Teorisi/Keynesyen, İkincisi ise Ödünç Verilebilir Fon Talebi. Birincisi,...

İktisat Bilimi Nedir?

Öncelikle iktisat bilimi, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimini inceleyen sosyal bir bilimdir. Mikro İktisat nedir?İktisadın insanların nasıl karar verdiklerini ve bu kararların...

Bölgesel kalkınma arasındaki farklılıklar

Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler olduğu gibi, ülkelerin kendi içinde göreli olarak, bölgesel kalkınma arasındaki farklılıklar ve gelir dağılımı bulunmakta. Sosyo-ekonomik gelişmişlik  düzeyi bakımından gelişmiş...

Finans ve maliye alanında yapılması gerekenler-2

Finans ve maliye alanında yapılması gerekenler-2-Malum bütçe maratonu yeni bitti. Ben de her yıl olduğu gibi kimsenin yapmadığını yapıp bütçe görüşmelerini izledim. Özellikle de ekonomi,...

Finans ve maliye alanında yapılması gerekenler-1

Ülkeler, vahşi kapitalizm içerisinde bildik reçeteler ile kalkınma yarışındalar ve özellikle de dış ticaret finans ve maliye alanında büyük bir rekabet bulunmakta. Kalkınma iktisadını...

Ekonomi sanayi ve kalkınmada çözümler-5

Ekonomi sanayi ve kalkınmada çözümler-5 Ekonomik kalkınmamızda tabii ki sadece yerli sermayenin yeterli olacağını söyleyemeyiz. Yabancı sermayeyi de ülkemize çekmek zorundayız. Bunun içinde yatırım...

Ekonomi, sanayi ve kalkınmada çözümler-4

İlk üç yazımda olduğu gibi, kalkınmamız ve ekonomik büyümemiz için yapılması gerekenlere devam edelim. Öncelikle Türkiye fırsat eşitsizliğini gidermek için gereksiz ve aşırı biçimde...

Ekonomi, sanayi ve kalkınmada çözümler-3

Ekonomi, sanayi ve kalkınmada çözümler-3 Kaldığımız yerden devam edelim…diğer yandan sözkonusu dengesizlikleri azaltmak kapsamında birçok program ve projeler uygulanmıştır. Ve bölgelerin  sınıflandırılmasında  ekonomik, coğrafi,...

Güncel Haberler